Inschrijvingen

Capaciteitsbepaling

Vanaf 1 september 2012 wordt de capaciteit van GBS De Horizon beperkt tot volgende maximumaantallen:
    - Totale schoolbevolking = 250 leerlingen
    - Kleuterschool = 100 kleuters
    - Lagere school = 150 leerlingen

Momenteel zijn er in onze school nog vrije plaatsten voor nieuwe inschrijvingen. Ook voor het schooljaar 2019 - 2020.

Voor het schooljaar 2019 - 2020 kan je je kind(eren) inschrijven op onze school:

Aardappelen schillen in school

 • op ons schoolfeest: zaterdag 11 mei 2019
 • op de schooldagen tussen 8u30 en 15u30
  enkel na afspraak (via 03/312.08.85 of via secretariaat@gbsmalle.be)
 • op 1 en 2 juli 2019 en van 19 tot en met 30 augustus 2019 tussen 10u en 12u in de kleuterrefter van onze school.
Voor inschrijvingen van nieuwe kleuters organiseren wij op volgende dagen een open klasje voor de kindjes en hun ouders, telkens van  9 tot 10 uur. U kan dan het groeiklasje in werking zien. Daarna krijg je een rondleiding in de school en kan je uw kleuter inschrijven.
 • woensdag 03 oktober 2018
 • woensdag 16 januari 2018
 • woensdag 24 april 2018


* Afspraak:  03/312.08.85 of via directie@gbsmalle.be 


Voor het schooljaar 2018 - 2019 starten de inschrijvingen op 
1 september 2018.

Afspraken en regels:

De inschrijving gebeurt aan de hand van een officieel document, zoals:

 • een uittreksel uit de geboorteakte;
 • het trouwboekje van de ouders;
 • de identiteitskaart van het kind;
 • het bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister;
 • de reispas voor vreemdelingen;
 • ook mee te brengen: vorige rapport (hier wordt een kopie van genomen)

 Werkwijze:

 • De ouders ondertekenen een schriftelijke verklaring waarin ze bevestigen dat hun kind niet in een andere school is ingeschreven
 • De ouders ontvangen bij inschrijving: een infobrochure - akkoord met het schoolreglement en pedagogisch project - keuzeformulier godsdienst/zedenleer - verklaring 'inschrijving van de leerling in één school'
 • Beide ouders moeten akkoord gaan met de inschrijving
 • Bij adreswijziging of wijziging van telefoonnummers dient het secretariaat onmiddellijk verwittigd te worden

 

Instapdata kleuterschool voor 2,5 jarigen

De kleuters moeten op de dag van de instap minstens 2,5 jaar zijn

Schooljaar 2018-2019:

 • maandag 3 september 2018
 • maandag 5 november 2018
 • maandag 7 januari 2019
 • vrijdag 1 februari 2019
 • maandag 11 maart 2019
 • dinsdag 23 april 2019
 • maandag 3 juni 2019

Schooljaar 2019-2020:

 • maandag 2 september 2019
 • maandag 4 november 2019
 • maandag 6 januari 2020
 • maandag 3 februari 2020
 • maandag 2 maart 2020
 • maandag 20 april 2020
 • maandag 25 mei 2020