Keuze godsdienst - NCZ

In de kleuterschool kan je geen keuze maken tussen godsdienst of zedenleer omdat de kleutertjes nog geen godsdienstonderricht krijgen. In de lagere school kan dit echter wel! Iedereen mag vrij zijn of haar persoonlijke keuze maken tussen één van de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer.

Deze keuze kan bij het begin van ieder schooljaar en bij elke schoolverandering gewijzigd worden. Als je als ouder je keuze wilt wijzigen, kan je een formulier bekomen en dit uiterlijk op 30 juni van het voorgaande schooljaar terugbezorgen.

Je hebt de keuze uit volgende godsdiensten of zedenleer:

 

  • Anglicaanse godsdienst
  • Islamitische godsdienst
  • Israëlitische godsdienst
  • Katholieke godsdienst
  • Niet-confessionele zedenleer
  • Orthodoxe godsdienst
  • Protestants-evangelische godsdienst

Voor meer informatie over de keuze van godsdiensten en zedenleer, kan je contact opnemen met het secretariaat op het nummer 03-312.08.85 of via e-mail: secretariaat@gbsmalle.be