Het derde leerjaar:

Alles snel onder de knie in klas 3 !

Van het 2de naar het 3de leerjaar  is een belangrijke stap voor onze leerlingen. Hier leren ze niet alleen rekenen “zoals de grote mensen” (= cijferen), maar ze moeten ook leren oefenen voor de proefwerken en toetsen. Het tempo ligt hoger en de kinderen krijgen op korte tijd heel wat nieuwe leerstof te verwerken ! Met andere woorden : het is een boeiend, uitdagend en leerrijk jaar !

 

We boetseren hier aan de fundamentele basis van “kennen, kunnen en zijn”. Want niet alleen kennis is belangrijk, ook de sociale omgang met klasgenootjes, andere leerlingen en mensen uit hun leefomgeving staat centraal. Ons motto is dan ook : IEDEREEN HOORT ERBIJ !

 

Om de weerbaarheid en beleefdheid van de leerlingen te verhogen, maken we gebruik van de methode “Aardig, vaardig”. Door middel van inlevingsmomenten, toneeltjes, gesprekken…werken we aan de sociale en emotionele vaardigheden. We willen er immers over waken dat uw kind zich in de best mogelijke omstandigheden zo optimaal mogelijk ontwikkelt ! Daarom hebben we in onze klas ook contractwerk, computers om extra oefeningen te maken, niveaulezen.

 
Om de kinderen binnen de eigen klasgroep, zo goed mogelijk te waarderen en te begeleiden in hun eigenheid en verscheidenheid, krijgen ze individueel of in kleine groepjes aangepaste opdrachten met remediërings- en herhalingsleerstof.

Zo zie je maar: alle mogelijke middelen worden benut om uw kind optimaal te laten “groeien” !


juf Inès