De tweede kleuterklas:

Iedereen telt mee in K2 !

In de vorige klasjes werd er veel gewerkt aan het aanleren van de verschillende technieken.  (schilderen, kleven, scheuren, stempelen..) Zodat er in de tweede kleuterklas naar hartelust kan gewerkt worden om de creativiteit en fantasie nog verder te stimuleren, maar ook om de kleuters aan het denken te zetten om zelf problemen op te lossen.

Vaak worden verschillende technieken samen gecombineerd, zodat een werkje volgens een stappenplan moet verlopen.

 

De kleuters leren werken met een magje en een moetje. De moetjes moeten gemaakt worden op één dag of op meerdere dagen, naargelang de opdracht. De magjes mogen steeds extra gemaakt worden.

 

In de tweede kleuterklas starten we met het doebord. Hierop kunnen de kleuters zelf gaan kijken wanneer ze een werkje moeten maken. De werkjes zijn aangepast aan de noden van de kinderen. (knippen, pengreep..) Ook kinderen die meer uitdaging nodig hebben komen hier aan hun trekken.

 

Elke maandag maken we tijd voor “de vertelrugzak”. De kleuters kunnen vertellen over enkele meegebrachte voorwerpen. Taal en durf zijn hier erg belangrijk, maar vooral “het anders zijn”!  Het is steeds een leuk moment samen.

 

Taal is verwerkt in vele activiteiten. We starten met rijmen en oefenen dit met allerlei spelletjes.

Maar ook de verscheidene liedjes, versjes, vertelmomenten en de poppenkast verrijken de taal.

 

In de tweede kleuterklas wordt er veel tijd vrijgemaakt om te werken rond wiskundige begrippen. Elke waarneming, wandeling, activiteit zit boordevol wiskundige begrippen. De kinderen leren deze al spelende kennen.

 

We werken ook aan sociale vaardigheden: een spel, een activiteit of een verhaal.

Daarna doen we er een kringgesprek over,  zodat de kleuters het nog beter begrijpen.

 

Tijdens het schooljaar 2009-2010 zijn we gestart met initiatie Frans!

Zo krijgt ieder kind op alle leerdomeinen een kans!

juf Marleen