Het vijfde leerjaar:

GOED IN JE LIJF IN KLAS 5 !

Het vijfde leerjaar is het eerste jaar van de laatste graad van de lagere school. Een intens jaar! De te verwerken leerstof, zowel in de klas als thuis, alsook het tempo wordt een stuk opgedreven. Dat is niet altijd even gemakkelijk en vraagt toch wel enige aanpassing en begeleiding. Deze begeleiding is belangrijk zodat de 5 de klasser zich echt goed voelt in zijn of haar lijf in klas vijf. Eens de aanpassing zich vlot laat gebeuren, is ook de stap naar zelfstandig leren werken gezet. Er wordt heel wat tijd en ruimte voorzien om het zelfstandig leren werken te realiseren. Dit gebeurt aan de hand van diverse thema’s en projecten waarin de leerlingen zich optimaal kunnen ontplooien.

Ze komen in contact met verschillende werkvormen en leerstrategieën. De eigen inbreng van de jonge student wordt zeker naar waarde geschat. Er wordt ook gewerkt aan de persoonlijkheid van het kind. Een eigen mening en visie leren ontwikkelen en deze kunnen overbrengen met respect voor elkaars diversiteit komt vaak aan bod.

Het ontwikkelen van deze vaardigheden zit verweven in de verschillende leergebieden. (Taal – W.O3. – Wiskunde….) 

Enkele thema’s:

  • Werken rond afval: bezoek aan recyclagepark
  • Buurlanden van België: Groepswerk uitwerken rond één van onze buurlanden en dit aan de klasgroep voorstellen.
  • Media: Een journaal, krant, reclamespot …….opstellen.
  • UNICEF: werken rond kinderrechten 

Maar….wie 5de leerjaar zegt, zegt ook Frans! Reacties van de kinderen? Jeuh – Wauw - Joepie

We openen in klas 5 de poort van de wereld en verruimen onze HORIZON. De Franse taal doet haar intrede en neemt ons mee naar een nieuwe leefwereld. De verwachtingen zijn vaak hoog gespannen. Een bijzonder dankbaar gegeven als leerkracht om aan zo’n open geesten te mogen lesgeven. Hoe leuk en spannend Frans ook kan zijn , het is niet altijd even simpel om de grammaire en vocabulaire onder de knie te krijgen. We herhalen daarom ook vaak de leerstof en hebben oog voor de geschreven en de gesproken taal.

 

De vijfde klas is zonder twijfel een boeiend jaar waarin de kinderen op alle vlakken kunnen ontwikkelen en groeien.

juf Ilse