Oudercontact

Het eerste contact tussen school en ouders is de schoolagenda (heen-en-weer-kaft). Daarnaast zijn er op een aantal vaste data oudercontacten voorzien, waar de ouders de gelegenheid krijgen om met de leerkrachten te praten.

 

Geplande oudercontacten:

 1. WELKOM IN MIJN SCHOOL: eind augustus. Voor ALLE leerlingen en kleuters met hun ouders.
 2. Informatieavond: begin september verwelkomen de leerkrachten alle ouders samen in de klas van hun kind(eren) en lichten hen in over afspraken, werking en leerstof.
 3. Informatieavond 6de leerjaar: studiemogelijkheden
 4. Oudercontact kleuterschool: november. De ontwikkeling van je kleuter(s) wordt besproken aan de hand van ons kleutervolgsysteem.
 5. Informatieavond: november: skiklassen 6e leerjaar
 6. Oudercontact lagere school: eind december worden de ouders uitgenodigd om tijdens een kort bezoek en op een afgesproken tijdstip de resultaten van de toetsen van Kerstmis te bespreken.
 7. Oudercontact kleuterschool: maart. De vorderingen van je kleuter worden besproken.
 8. Informatieavond: maart, overgang 3e kleuterklas – eerste leerjaar
 9. Oudercontact 6de leerjaar: studiekeuze middelbaar onderwijs 
 10. Oudercontact lagere school: bespreking van het paasrapport
 11. Oudercontact lagere school en kleuterschool: eind juni worden de eindejaarstoetsen en vorderingen met de ouders besproken.
Uiteraard kunnen zowel de ouders als de leerkrachten op elk tijdstip doorheen het schooljaar elkaar aanspreken om een afspraak te maken om eventuele problemen of andere aangelegenheden te bespreken.