Onze visie

Wij willen:

 • kinderen zich thuis laten voelen bij de leerkrachten in onze kindvriendelijke kleinschalige school;
 • de leerling steunen bij het verwerven van een eigen studiemethode;
 • de in het leerplan voorgeschreven eindtermen verwezenlijken;
 • de attidunale eindtermen nastreven;
 • de ontwikkelingsdoelen nastreven;
 • een positieve schoolstructuur nastreven; Lichamelijke opvoeding in de lagere school
 • leerprogramma’s voortdurend actualiseren en evalueren;
 • respect hebben voor de natuur;
 • een sportactieve school zijn;
 • nieuwe technologieën functioneel aan  wenden;
 • ernaar streven een “doeltreffende school” te zijn waarbij volgende waarden belangrijk zijn: betrokkenheid en consequent gedrag van leerkrachten, intellectueel uitdagend onderwijs, maximale communicatie tussen leerkracht en leerling, positief schoolklimaat, gestructureerde aanpak en ouderbetrokkenheid;
 • een school zonder “drempels” zijn, waar de overgang van de ene klas naar de andere zonder problemen verloopt;
 • een school zijn waar de overgang naar het voortgezet onderwijs op een doordachte wijze wordt opgevangen zodanig dat de leerlingen in contact komen met nieuwe en gevarieerde werkvormen om een betere integratie mogelijk te maken;
 • een school zijn waar voortdurend zal gezocht worden naar nieuwe nog meer aangepaste methodes om kinderen met leermoeilijkheden te begeleiden;
 • het sociaal bewustzijn en sociale vaardigheden bevorderen;
 • het verlangen ontwikkelen om zelf aan expressievormen deel te nemen;
 • een school zijn waar aandacht wordt besteed aan welbevinden en betrokkenheid van de kinderen.