Leerlingenraad

Zitting van de leerlingenraad in het gemeentehuis
Wij hebben ervoor gekozen om een leerlingenraad op te richten die leerlingen een formele spreekbuis naar de directie toe biedt. Een leerlingenraad volgt de regels van de democratie. De raad wordt door de leerlingen verkozen en er zetelen alleen maar leerlingen in de leerlingenraad. De raad verleent advies over alle onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen.Het doel van onze leerlingenraad:

  • We willen een school zijn voor de kinderen, maar ook een school die door de kinderen mee wordt gevormd. Daarom is het belangrijk naar hun wensen, noden en verlangens te luisteren. De vertegenwoordigers van de raad worden door de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zelf gekozen. De raad verleent advies over alle onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen. Elk raadslid is vertegenwoordiger van een bepaald leerjaar van de lagere school.
  • We willen, in de mate van het mogelijke, de wensen van onze leerlingen van de school kennen en eraan tegemoet komen.
  • Problemen die de leerkrachten niet zien aan de orde brengen en bespreken.
  • De kinderen van onze school een beter gevoel geven en meer betrekken bij de organisatie en uitvoering van bepaalde projecten.

Werking:Burgemeester Harry Hendrickx luistert naar de opmerkingen van de leerlingen

Tijdens de leerlingenraad kunnen de kinderen problemen aankaarten en nadenken over mogelijke oplossingen. Al hetgeen de leerlingen bespreken, komt in een verslag. Juf Fabienne, als voorzitster, gaat met deze voorstellen naar de eerstvolgende personeelsvergadering en bespreekt dit met de directie en de leerkrachten. Zij beslissen aan welke zaken er iets kan gebeuren en hoe we dit zullen aanpakken. Indien nodig schakelen we de schoolraad in. De vertegenwoordigster van de leerlingenraad in de schoolraad is juf Fabienne. Zij brengt ook steeds verslag uit op de volgende leerlingenraad over de stand van zaken.


Samenstelling:

De leerlingenraad bestaat uit drie kinderen van het vijfde en drie kinderen van het zesde leerjaar. Elk jaar worden deze kinderen voor het vijfde verkozen, dit voor een termijn van twee jaar. We willen de kinderen op deze manier leren vergaderen, leren communiceren, compromissen leren sluiten,...