Werkgroepen

In onze school zijn, net zoals in de meeste scholen, allerlei werkgroepen opgericht die tijdens of na de schooluren Vrijwillige leesmama's helpen onze kindjes met lezenvergaderen. Werkgroepen zijn, naast de leerkrachten, een onmisbare peiler van de school. Zij staan in voor de ondersteuning van onze school en bepalen ook een stuk het imago dat we uitstralen.

Werkgroepen bieden zowel de ouders als de school de mogelijkheid om activiteiten op school te ontplooien die anders niet mogelijk zouden zijn. Daarnaast worden de ouders meer betrokken bij de gang van zaken binnen de school. Aan het begin van een schooljaar kunnen ouders zich aanmelden bij een werkgroep waar ze dan het lopende jaar aan deelnemen.

Onze werkgroepen bestaan meestal uit leerkrachten, uit enthousiaste, bereidwillige ouders of uit een combinatie van beide. Zonder vrijwillige ouders, zouden er geen werkgroepen zijn. Alle ouders van kinderen uit onze school zijn welkom om zich te engageren in één of meerdere werkgroepen. Geef ons gerust een seintje.