Recente nieuwtjes:

Wij missen jullie!
Op onze schoolmuur laten we via een fotowand blijken hoeveel wij jullie NU al missen! 
Hopelijk tot zeer binnenkort, gezond en wel! Jullie schoolteam, xxx.
Pedagogische studiedag 30 april 2020.
Beste ouders, door de huidige omstandigheden omtrent 'covid 19'  werd er intern beslist om de pedagogische studiedag niet te laten doorgaan. Dit heeft ook te maken met de omvang waarmee deze pedagogische dag werd georganiseerd. 30 APRIL ZAL DUS EEN GEWONE SCHOOLDAG ZIJN VOOR IEDEREEN en geen vrije dag voor de kinderen. (indien de school hervat wordt)
Belangrijke info aangaande maatregelen ivm corona - virus:

Enkele praktische mededelingen aangaande onze schoolse opvang:

      - Met nadruk: deze dient voor de mensen die echt in nood zitten,
     - Regel zoveel mogelijk  opvang bij vrienden, buren, kennissen,…
     - De school is geopend van 7u30 tot 17u,
     - Voor middag, voor- en nabewaking zijn ook nu onze gewone betaaltarieven van kracht,
     - De middagpauze gebeurt voor iedereen in de kleuterrefter,
     - Brengen en afhalen van de kinderen gebeurd enkel aan de BLAUWE poort,
     - 
Kinderen afhalen mogelijk tussen 12u - 13u en na 15u,
     - 
IEDEREEN tekenen bij afhalen van uw kind(eren).

Ons team dankt u voor al jullie begrip en vertrouwen.

Onze klasjes

 • Groeiklasje
 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Derde kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Tweede leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vierde leerjaar
 • Vijfde leerjaar
 • Zesde leerjaar
 • Recente foto's

  • Corona, :( 2020
  • Kunst in het groeiklasje.
  • GK werkt rond het boek "Wil jij mijn vriendje zijn?"