En de centjes gingen naar .... Ties!

Vorig jaar namen wij met ons team tijdens onze kerstmarkt deel aan de WARMSTE WEEK - actie. Een van onze klassen, het 3de leerjaar met juf Ines deed toen mee aan de KETNET-koekenbak en schonk de opbrengst tijdens de Warmste Week aan Make-A-Wish. Tot grote blijdschap ontving onze school afgelopen week van deze organisatie bericht dat de centjes goed besteed werden aan Ties. Een kleine guitige jongen van 3 jaar die voor 1 dag brandweerman wilde zijn. Heel de omkadering hiervoor werd mogelijk gemaakt met de gift van onze school! WARM toch?


Terug