Belangrijke info aangaande maatregelen ivm corona - virus:

Enkele praktische mededelingen aangaande onze schoolse opvang:

      - Met nadruk: deze dient voor de mensen die echt in nood zitten,
     - Regel zoveel mogelijk  opvang bij vrienden, buren, kennissen,…
     - De school is geopend van 7u30 tot 17u,
     - Voor middag, voor- en nabewaking zijn ook nu onze gewone betaaltarieven van kracht,
     - De middagpauze gebeurt voor iedereen in de kleuterrefter,
     - Brengen en afhalen van de kinderen gebeurd enkel aan de BLAUWE poort,
     - 
Kinderen afhalen mogelijk tussen 12u - 13u en na 15u,
     - 
IEDEREEN tekenen bij afhalen van uw kind(eren).

Ons team dankt u voor al jullie begrip en vertrouwen.
Terug