Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB)

Onze school werkt samen met :

 

   

CLB1  Antwerpen-Middengebied

Vestiging Zoersel

Bethaniënlei 6B, 2980 Zoersel

tel: 03-380.38.00 - fax: 03-380.38.40

e-mail: zoersel@clb-ami1.be

openingsuren: 09.00-12.00 uur en 13.00-16.00 uur

op donderdag tot 19.00 uur

 

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school, en dit geheel gratis. Het CLB werkt op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan er dus los van de school terecht. Je kan alleen een beroep doen op het CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

Waarvoor kan je bij het CLB terecht?

Het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) biedt gratis informatie, hulp en begeleiding voor leerlingen, ouders en scholen. Je kan bij je CLB terecht met heel wat vragen.  

Je kan naar het CLB...
 • als je ergens mee zit of je niet goed in je vel voelt;
 • als je moeite hebt met leren;
 • voor studie- en beroepskeuzehulp;
 • als je vragen hebt over je gezondheid, je lichaam... ;
 • voor inentingen.
Je moet naar het CLB...
 • op medisch onderzoek;
 • als je te vaak afwezig bent op school (leerplicht);
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Op onderzoek

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren.  
1e kleuterklas              3/4 jaar
2e kleuterklas              4/5 jaar
1e lagere school           6/7 jaar           
3e lagere school          8/9 jaar
5e lagere school          10/11 jaar  
Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan je CLB.  

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Men volgt het “vaccinatieprogramma” dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten je ouders toestemming geven.

Welke inentingen kan je krijgen? 

1e leerjaar         6/7 jaar                polio (kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus (klem), kinkhoest 
5e leerjaar      10/11 jaar                mazelen, bof (dikoor), rubella (rode hond)  


CLB-dossier

Elke leerling heeft een CLB-dossier. Daarin komt alles wat met jou en de begeleiding te maken heeft. Al zijn er wel bepaalde regels voor:  
 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • De gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld.
 • Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’ (meer informatie: www.rechtspositie.be)

het dossier inkijken?

Vanaf 12 jaar mag dat meestal. Meestal, want daarop bestaan uitzonderingen. Je ouders of voogd mogen het dossier dan enkel inkijken met jouw toestemming. Ben je jonger dan 12 jaar, dan mogen je ouders of voogd het dossier inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het kader van jeugdhulp. Gegevens over jezelf mag je laten verbeteren en aanvullen. Je kan vragen om sommige gegevens niet in je dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.  

Naar een andere school

Als je naar een andere school gaat, verhuist ook je dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kan je daartegen verzetten, maar sommige gegevens worden verplicht doorgegeven. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. Wil je niet dat je hele dossier naar je nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist met je inschrijving.

En later?

We houden je dossier minstens 10 jaar bij op de hoofdzetel van jouw CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult.