Zorgsysteem

Als school willen we de kinderen van dichtbij volgen op alle gebieden. Zo kunnen we een gedifferentieerd aanbod uitwerken op het niveau van elk kind. Via het zorgsysteem worden de leerkrachten hierin ondersteund.

Een voorbeeld van het zorgsysteem zijn de LVS-toetsen. Dit zijn objectieve testen die 2 keer per jaar afgenomen worden voor spelling en wiskunde. In deze periodes wordt er ook gepeild naar het welbevinden en betrokkenheid van de leerlingen.

 

Om een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de leerlingen en hun vaardigheden, wordt er elk trimester een MDO (multidisciplinair overleg)gepland. Tijdens dit gesprek bespreken de klasleerkracht, directie, zorgcoördinator en CLB (eventueel aangevuld met de ouders) de kinderen en stippelen ze samen een zorgtraject uit om moeilijkheden op te lossen.

 

In heel het zorgproces worden de ouders als belangrijkste partner beschouwd. Door van in het begin samen te werken, worden de beste resultaten geboekt.