Zorg

ZORGEN VOOR KINDEREN:
NIET ALLEEN JOUW, MAAR OOK “ONZE ZORG” 

Zorgbeleid

Onze school heeft een zorgcoördinator, juf Tinne en 2 zorgleerkrachten, eveneens is dit juf Tinne (LS) en juf Chris(KS). Zij zorgen ervoor dat alle zorgen die kinderen nodig hebben, worden gecoördineerd. Leerkrachten worden ondersteund, er worden contacten gelegd met ouders, CLB en ondersteuningsnetwerk.  In samenspraak met de leerkrachten worden kinderen klasintern/klasextern begeleid. Dit kan in groep of individueel.

 

Zorginitiatieven 

Kleuterschool:
 • Kleutervolgsysteem: elke kleuter wordt gevolgd in zijn ontwikkeling. Zowel de competenties als socio-emotionele aspecten worden gescreend
 • klasdoorbrekende initiatieven
 • remediëren: problemen die gesignaleerd zijn trachten weg te werken
 • differentiëren: opdrachten geven op maat van het kind
 • hoeken- en contractwerk
 • veelvuldige integratiemomenten K3 – 1ste leerjaar
 • oefenen van sociale vaardigheden
 • buidelklas: meerbegaafdenwerking in de KS
 • zorgklas
Lagere school:
 • leerlingvolgsysteem: de vorderingen van elk kind worden opgevolgd. Zowel de competenties als socio-emotionele aspecten worden gescreend
 • bijhouden van logboek: remediëren zwakkere kinderen en uitbreiding voor sterkere kinderen
 • niveaulezen, leesrondes
 • remediëren en differentiëren
 • hoeken- en contractwerk, CLIM-werking
 • babbelbox: individueel praatmoment met vertrouwensleerkracht
 • kangeroeklas: project meerbegaafden
 • oefenen van sociale vaardigheden
 • begeleiding 6de leerjaar naar secundair onderwijs
 • zorgklas