Sociale Vaardigheden

In de derde kleuterklas loopt het RAKET-project, een programma van Kind & Gezin en CKG Het Open Poortje Schilde. De hele klas oefent in sociale vaardigheden.

Er zijn zestien lesjes in de klas en op de speelplaats. We werken aan een positieve klassfeer. We kijken naar de basisgevoelens (blij, boos, bang, verdrietig), leren goed luisteren, afspraken volgen, samenspelen en -werken en problemen rustig oplossen.

Bij het RAKET-programma horen ook oudermomenten waarop ouders meer informatie krijgen over de RAKET-lesjes. We bespreken ook belangrijke opvoedingsvaardigheden. Ouders kunnen aansluiten bij een RAKET-lesje. In de klas van hun kind ontdekken ze de RAKET-trainingen. Kinderen krijgen een brief mee naar huis waarin staat wat ze hebben geleerd, hoe ze dit hebben gedaan en hoe ze thuis verder kunnen oefenen.