CLB

Het CLB is er voor leerlingen, ouders en school. Ze werken op verschillende vlakken samen met de school, maar behoort er niet toe. Je kan er dus los van de school terecht. Je kan alleen een beroep doen op een CLB dat samenwerkt met de school waar je ingeschreven bent.

Een deel van wat ze doen, is vrijblijvend.

Je kan naar het CLB:

 • als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt.
 • als je kind moeite heeft met leren.
 • voor hulp bij studie- en beroepskeuze.
 • als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam, ...
 • als je kind vragen heeft rond vriendschap, verliefdheid en seksualiteit.
 • met vragen over inentingen.

Een deel van wat ze doen, is verplicht.

Je kind moet naar het CLB:

 • op medisch onderzoek (zie hieronder).
 • als het te vaak afwezig is op school.
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs.
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen.
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

Op onderzoek

Elke leerling gaat verschillende keren op onderzoek bij de CLB-artsen en -verpleegkundigen. Die onderzoeken zijn verplicht. In het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren.

 • Eerste kleuterklas
 • Tweede kleuterklas
 • Eerste leerjaar
 • Derde leerjaar
 • Vijfde leerjaar

Tijdens het onderzoek mag je aan de verpleegster of de dokter altijd vragen stellen. Je kan ook met de dokter een afspraak maken op een later tijdstip. Je kan de onderzoeken ook door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag je best aan het CLB.

Inentingen

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Ze volgen het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Ouders moeten hiervoor toestemming geven.

 • Eerste leerjaar: polio (kinderverlamming), difterie (kroep), tetanus (klem), kinkhoest
 • Vijfde leerjaar: mazelen, bof (dikoor), rubella (rode hond) 

CLB-dossier

Elke leerling heeft een CLB-dossier: 

 • In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.
 • De gegevens worden met de nodige discretie en zorgvuldigheid behandeld.
 • Het CLB houdt zich aan het beroepsgeheim en het decreet rechtspositie minderjarigen (www.rechtspositie.be). 

Het dossier inkijken?

Ouders of een voogd mogen het dossier van een kind jonger dan 12 jaar inkijken. Vanaf 12 jaar moet het kind eerst toestemming geven. Het dossier inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg te geven. Je kan een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Die kopie is vertrouwelijk en mag alleen gebruikt worden in het kader van jeugdhulp. Ouders of kinderen kunnen vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen, als daar een ernstige reden voor is. Het mag bovendien niet gaan om gegevens die ze verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.

Meer info in deze brochure.

Meer info

VCLB AMi 1
Bethaniënlei 6B
2980 Zoersel

Contactpersoon: Liesbet Peeters
03 380 38 00

zoersel@clb-ami1.be 
www.clb-ami1.be