Derde leerjaar

Van het tweede naar het derde leerjaar gaan, is een belangrijke stap voor onze leerlingen. Ze leren ze niet alleen rekenen zoals de grote mensen (=cijferen), maar ze moeten ook leren oefenen voor proefwerken en toetsen. Het tempo ligt hoger en de kinderen krijgen op korte tijd heel wat nieuwe leerstof te verwerken! Met andere woorden: het is een boeiend, uitdagend en leerrijk jaar!

We boetseren hier aan de fundamentele basis van kennen, kunnen en zijn. Want niet alleen kennis is belangrijk, ook de sociale omgang met klasgenootjes, andere leerlingen en mensen uit hun leefomgeving staat centraal. Ons motto is dan ook: Iedereen hoort erbij. 

Door middel van inlevingsmomenten, toneeltjes, gesprekken, … werken we aan de sociale en emotionele vaardigheden. We willen er immers over waken dat onze kinderen zich in de best mogelijke omstandigheden zo optimaal mogelijk ontwikkelen. Daarom hebben we in onze klas ook contractwerk, hoekenwerk, niveaulezen, ...

Om de kinderen binnen de eigen klasgroep zo goed mogelijk te waarderen en te begeleiden in hun eigenheid en verscheidenheid, krijgen ze individueel of in kleine groepjes aangepaste opdrachten met remediërings- en herhalingsleerstof.

Zo zie je maar: alle mogelijke middelen worden benut om je kind optimaal te laten groeien!

Juf Inès Sebrechts
ines.sebrechts@gbsmalle.be