Inspectieverslag 2019

In 2019 deed de Onderwijsinspectie een doorlichting van de school. Uit het verslag blijkt dat de werking van de school zeer positief verloopt en scoort op alle vlakken heel positief. Dit verslag kan je hier ook terugvinden.