Leerlingenraad

In De Horizon is de leerlingenraad een formele spreekbuis naar de directie toe. Een leerlingenraad volgt de regels van de democratie: de raad wordt door de leerlingen verkozen en er zetelen alleen maar leerlingen in de leerlingenraad. De leerlingenraad is samengesteld uit leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar. De leerlingenraad behartigt de belangen van de leerlingen.

Het doel van onze leerlingenraad

  • We willen een school zijn voor de kinderen, maar ook een school die mee door de kinderen wordt gevormd. Daarom is het belangrijk naar hun wensen, noden en verlangens te luisteren. De vertegenwoordigers van de raad worden door de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar zelf gekozen. De raad verleent advies over alle onderwerpen die de leerlingen rechtstreeks aanbelangen. Elk raadslid is vertegenwoordiger van een bepaald leerjaar van de lagere school.
  • We willen, in de mate van het mogelijke, de wensen van onze leerlingen kennen en eraan tegemoet komen.
  • Problemen die de leerkrachten niet zien, brengen ze aan de orde brengen om te bespreken.
  • We proberen de kinderen van onze school een beter gevoel te geven en ze meer te betrekken bij de organisatie en uitvoering van bepaalde projecten.

Werking

Tijdens de leerlingenraad kaarten de kinderen problemen aan en denken ze na over mogelijke oplossingen. De besproken punten worden genoteerd in een verslag. Voorzitster juf Fabienne neemt de voorstellen mee naar de eerstvolgende personeelsvergadering en bespreekt ze met de directie en de leerkrachten. Zij beslissen aan welke zaken er iets kan gebeuren en hoe ze het gaan aanpakken. Als het nodig is, schakelen ze de schoolraad in. De vertegenwoordigster van de leerlingenraad in de schoolraad is juf Fabienne. Zij brengt ook steeds verslag uit op de volgende leerlingenraad over de stand van zaken.

Samenstelling

De leerlingenraad bestaat uit drie kinderen van het vijfde en drie kinderen van het zesde leerjaar. Jaarlijks kiezen we drie nieuwe leerlingen uit het vijfde leerjaar voor een termijn van twee jaar. We willen de kinderen op deze manier leren vergaderen, communiceren, compromissen leren sluiten, ...