Lichamelijke opvoeding kleuters

Klimmen, klauteren, stappen, lopen, springen, balanceren, kruipen, rollen, tuimelen, gooien, vangen, huppelen, sluipen, …

Al onze kleuters krijgen twee uur per week bewegingsactiviteiten in de sporthal waarbij alle bewegingsvaardigheden aan bod komen. Hierbij stimuleren we ook het zelfstandig aan- en uitdoen van schoenen en jassen.

Naast de vaste bewegingsuurtjes krijgen onze kleuters nog veel andere bewegingskansen. Er is een groot aanbod aan bewegingsmateriaal op de speelplaats: fietsen, klimtuigen, wipjes, draaitollen, steps, ballen, reuze-kruiptunnels, … en nog veel meer. We laten onze kinderen ook zoveel mogelijk gebruik maken van onze kleuterspeeltuin, waar ze kunnen ravotten op de berg, graven in de zandbak, wandelen, lopen, voetballen en gewoon, rollebollen in het gras.

Elk trimester staat ‘Rollen en Bollen’ op het programma. Op deze dag mogen de leerlingen rollend en glijdend materiaal meenemen. Tijdens de sportles en speeltijden mogen ze hun vaardigheden met hun (loop)fiets, step,… versterken en tonen.

Zwemmen komt ook aan bod: om de kleuters voor te bereiden op de échte zwemlessen in de lagere school krijgen ze vanaf het einde van de tweede kleuterklas maandelijks watergewenning.

Als je binnenkort tegen je kleuter zegt: 'He, he, he, doe je mee?’, kijkt je kleuter ongetwijfeld op met verwonderde blik. Dat is immers ons sportlied, waarmee we vaak de bewegingslesjes starten.

Juf Jenthe Van Gestel
jenthe.vangestel@gbsmalle.be