Lichamelijke opvoeding kleuters

Klimmen, klauteren, stappen, lopen, springen, balanceren, kruipen, rollen, tuimelen, gooien, vangen, huppelen, sluipen, …

Bewegen is super belangrijk voor de ontwikkeling van kleuters. Door te bewegen maken ze verbindingen in de hersenen die kinderen nodig hebben om te kunnen leren. Daarom wordt er in onze kleuterschool bijzondere aandacht besteed aan beweging. 

Al onze kleuters krijgen twee uur per week bewegingsactiviteiten in de sporthal waarbij alle bewegingsvaardigheden aan bod komen. We gebruiken vaste materialen van de sporthal en daarnaast hebben we een ruim gamma aan eigen materialen om al die vaardigheden te stimuleren.

Naast de vaste bewegingsuurtjes krijgen onze kleuters nog veel andere bewegingskansen. Er is een groot aanbod aan bewegingsmateriaal op de speelplaats: fietsen, klimtuigen, wipjes, draaitollen, steps, ballen, reuze-kruiptunnels, … en nog veel meer. We laten onze kinderen ook zoveel mogelijk gebruik maken van onze kleuterspeeltuin, waar ze kunnen ravotten op de berg, graven in de zandbak, wandelen, lopen, voetballen en gewoon, rollebollen in het gras.

Ín de klas hebben we extra bewegingsmateriaal via de sportbib. Elke twee weken krijgt elke klas nieuw bewegingsmateriaal wat zorgt voor nieuwe bewegingsuitdagingen. En natuurlijk hebben onze klasjuffen zelf ook nog regelmatig bewegingsactiviteiten en –tussendoortjes.

Zwemmen komt ook aan bod: om de kleuters voor te bereiden op de échte zwemlessen in de lagere school krijgen ze vanaf het einde van de tweede kleuterklas maandelijks watergewenning.

Als je binnenkort tegen je kleuter zegt: 'He, he, he, doe je mee?’, kijkt je kleuter ongetwijfeld op met verwonderde blik. Dat is immers ons sportlied, waarmee elk bewegingslesje van start gaat!

Juf Chris Donkers
chris.donckers@gbsmalle.be