Lichamelijke opvoeding lagere school

Atletiek, gymnastiek, balsporten, ritmisch bewegen, fietsvaardigheden, snelheid-en reactiespelen, uithoudingsspelen, bewegingsparcours,…

Tijdens de twee lesuren lichamelijke opvoeding willen we leerlingen laten proeven van verschillende sporten en spelen aan de hand van initiatielessen. Hierbij gaan we vaardigheden en spelregels inoefenen om ze later te integreren in een bewegingsspel.

Vanaf het einde van de 2e kleuterklas, gaan onze leerlingen 2-wekelijks of maandelijks zwemmen. Deze lessen worden opgebouwd aan de hand van ‘FredBrevet’. Hierbij leren we eerst overlevend zwemmen. Daarna leren we de schoolslagtechniek en gaan we over naar het afstandszwemmen.

Naast de sport- en zwemlessen zijn er nog verschillende activiteiten waarbij we het bewegen en spelen willen stimuleren zoals:

  • Rollen en Bollen 
  • verkeersweken met fietsvaardigheidslessen 
  • Moev-activiteiten 
  • speelplaats met sportvelden, klimtuigen, spel van de week… 
  • bewegingstussendoortjes in de klas

In al deze bovenstaande activiteiten staat FAIR-PLAY voorop! Leerlingen leren zich sportief op te stellen bij winnen en verliezen, we helpen elkaar, we moedigen elkaar aan en werken samen als een team. Leerlingen proberen hun individuele grenzen te verleggen, maar vooral plezier te beleven of leren beleven aan sport en spel!

Juf Jenthe Van Gestel
jenthe.vangestel@gbsmalle.be