Ouderbetrokkenheid

Onze school is trots dat zij kan rekenen op heel wat ouders die op vrijwillige basis mee helpen tijdens bijzondere momenten in de klas of in de school:

  • Schoolfeest
  • Lees(groot)ouders
  • Schilouders
  • Zwemouders
  • ...

Dankzij deze vele helpende handen ondersteunen zij de werking in de school. Zowel kinderen als ouders genieten ervan om te helpen waar kan.

Wil je ook wel eens een handje helpen, stuur gerust een mailtje naar de school of spreek een leerkracht of medewerker aan.