Zorg

Onze school heeft drie zorgleerkrachten:

 • Tinne Aerts, zorgco√∂rdinator
 • Chris Donckers, zorgleerkracht KS
 • Ann Verboven, zorgleerkracht K1, K2.
 • Sofie De Schoenmaeker, zorgleerkracht LS

Zij coördineren alle zorgen die onze kinderen nodig hebben. Leerkrachten worden ondersteund, er worden contacten gelegd met ouders, het CLB en het ondersteuningsnetwerk. In samenspraak met de leerkrachten worden kinderen klasintern of klasextern begeleid, in groep of individueel.

Zorginitiatieven

Kleuterschool

 • Kleutervolgsysteem: elke kleuter wordt gevolgd in zijn of haar ontwikkeling. Zowel de competenties als socio-emotionele aspecten worden gescreend.
 • Klasdoorbrekende initiatieven
 • Remediëren: gesignaleerde problemen proberen weg te werken
 • Differentiëren: opdrachten geven op maat van het kind
 • Hoeken- en contractwerk
 • Veelvuldige integratiemomenten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar
 • Oefenen van sociale vaardigheden
 • Buidelklas: meerbegaafdenwerking in de kleuterschool
 • Zorgklas

Lagere school

 • Leerlingvolgsysteem: de vorderingen van elk kind worden opgevolgd. Zowel de competenties als socio-emotionele aspecten worden gescreend.
 • Bijhouden van een logboek: remediëren voor zwakkere kinderen en uitbreiding voor sterkere kinderen
 • Niveaulezen en leesrondes
 • Remediëren en differentiëren
 • Hoeken- en contractwerk, CLIM-werking
 • Babbelbox: individueel praatmoment met vertrouwensleerkracht
 • Kangoeroeklas: project meerbegaafden
 • Oefenen van sociale vaardigheden
 • Begeleiding zesde leerjaar naar secundair onderwijs
 • Zorgklas