Project: Groene speelplaats

Vanaf 2021 werkten we samen met onze kinderen en met ouders een uniek project uit. En we zijn er terecht heel trots op: onze Groene Speelplaats! De rode draad in dit ganse project: Een speelplaats creëren met enerzijds méér groen maar meer dan belangrijk: een plek bekomen waarin elk kind zijn eigen RUST, op welke manier dan ook, kan vinden.

Er kwam een aangename ‘inkom’ bij de schoolpoort, een klein podium, verstopplekjes, kleine dieren, een open-tuin klasje, een geïntegreerd speeltuig en nog veel meer. Dit alles werd gepland in samenwerking met de kinderen zelf. Ze mochten mee brainstormen over welke dieren we konden houden, maakten maquettes van speeltuigen die leuk zouden kunnen zijn….

De realisatie gebeurde door een team van ouders, kinderen en leerkrachten samen. Het was een hele bedrijvigheid op school sommige weekends! Mooi om te zien hoe iedereen er samen-werkte.

Het werd een fijne plek, waar onze kinderen nu leren om voor de dieren te zorgen, na te kijken of de hokken nog goed in orde zijn. Andere klassen zijn dan weer verantwoordelijk voor de tuin en houden het onkruidvrij, snoeien de wilgentunnel bij of leiden de klimplanten langs de draad. De speelplaats proper houden of de nestkastjes nakijken, zijn ook taken die door de kinderen worden gedaan.

In het buiten-klasje wordt bij goed weer regelmatig lesgegeven. En tijdens de speeltijd mogen onze kids van het 6de leerjaar er rustig ‘chillen’, zich even terugtrekken als groten onder elkaar.

En de kleuters? Die komen regelmatig eens kijken en genieten van het gescharrel van Ginny, Pip en Nugget, of de gekke sprongen van Frits, Fruts en Frats!

Kortom, een project dat we samen dragen, en waar we samen van genieten!

Chris Donckers - projectbegeleidster - chris.donckers@gbsmalle.be