Project KUNSTeLIERe HorizonTAAL

Vorig jaar hebben we het project KUNSTKUUR afgesloten met een mooie apotheose, namelijk het Drakenproject, waarbij elke klas op zijn manier iets uitwerkte rond draken. Het resultaat daarvan was te zien op ons schoolfeest.

Na een periode van 3 jaar, waarin zowel leerlingen als leerkrachten zeer veel hebben opgestoken van Anne en Maarten rond kunst en technieken, zullen deze laatste dit nu zelf toepassen in de lessen MUVO.