Project KUNSTeLIERe HorizonTAAL

Drie schooljaren (2020-2023) lang werkt De Horizon samen met de Stedelijke academie voor schone kunsten van Lier rond muzische vorming. In verschillende lessen in de derde kleuterklas en het eerste leerjaar koppelen we verhalen, boeken en taal aan elkaar. De andere klassen van de school werken af en toe mee. In de loop van elk schooljaar is er een toonmoment. Anne en Maarten zijn onze zéér enthousiaste vaste begeleiders voor al onze kinderen.