Schoolraad

De schoolraad is samengesteld uit vertegenwoordigers van ouders, leerkrachten en de lokale gemeenschap. De raad heeft advies- en overlegbevoegdheden over een groot aantal onderwijsaangelegenheden. De schoolraad wordt om de vier jaar verkozen en vergadert minimaal driemaal per jaar.