Tweede kleuterklas

In de vorige klasjes werd er veel gewerkt aan het aanleren van de verschillende technieken (schilderen, kleven, scheuren, stempelen, ...). In de tweede kleuterklas stimuleren we de creativiteit en fantasie, maar zetten we onze kleuters ook aan het denken om zelf problemen op te lossen.

We combineren vaak verschillende technieken, zodat een werkje volgens een stappenplan moet verlopen.

De kleuters leren werken met een magje en een moetje. De moetjes moeten ze maken op één dag of op meerdere dagen, naargelang de opdracht. De magjes mogen ze extra maken. 

Elke maandag vanaf ongeveer maart maken we tijd voor de vertelrugzak. De kleuters kunnen vertellen over enkele meegebrachte voorwerpen. Taal en durf zijn hier erg belangrijk, maar vooral het anders zijn! Het is steeds een leuk moment samen. De periode voordien gaat elk weekend Pompom met een kleuter thuis logeren. Hier wordt dan op maandag over verteld.

Taal zit verwerkt in vele activiteiten. We starten met rijmen en oefenen dit met allerlei spelletjes. Maar ook verschillende liedjes, versjes en vertelmomenten verrijken de taal.

In de tweede kleuterklas wordt er veel tijd vrijgemaakt om te werken rond wiskundige begrippen. Elke waarneming, wandeling, activiteit zit boordevol wiskundige begrippen. De kinderen leren ze spelenderwijs kennen.

We werken ook aan sociale vaardigheden: een spel, een activiteit of een verhaal. Daarna doen we er een kringgesprek over, zodat de kleuters het nog beter begrijpen.

Tijdens het schooljaar 2009-2010 zijn we gestart met initiatie Frans.

Zo krijgt ieder kind op alle leerdomeinen een kans!

Juf Marjan Hufkens
marjan.hufkens@gbsmalle.be 

Juf Ann Verboven
Ann.Verboven@gbsmalle.be