Tweede leerjaar

De leerlingen komen het tweede leerjaar binnen met al een heleboel kennis in hun rugzak (plus en min tot twintig, lezen, ...). We maken van deze kennis gebruik en bouwen verder.

Na een korte herhaling leren we tellen tot 100 met behulp van onze methode Kompas. De leerlingen maken kennis met de begrippen maal en delen. Deze tafeloefeningen komen het hele jaar aan bod op verschillende manieren: tafelkaartjes, computerspel, gezelschapsspel, zingend, ... want afwisseling is heel belangrijk voor onze knappe rekenaars.

Ook differentiatie is belangrijk en gebeurt onder andere door de verschillende scheurblokken met differentiatieoefeningen.

In onze taallessen (methode: tijd voor taal) komen dertien boeiende thema's aan bod die volledig afgestemd zijn op de leef- en belevingswereld van de kinderen. In elk thema komen alle taaldomeinen voor.

Bij alle grote opdrachten gebruiken we de strategie van het werken in stappen, die worden voorgesteld door pictogrammen.

Ook in W.O. krijgen de leerlingen volop de kans om te experimenteren, beleven en ervaren.

Door deze ervaringen zetten de leerlingen kennis vast, want iets wat ze zelf meemaakten, onthouden ze veel beter.

We herhalen veel en verdiepen ons in de leerstof. Thuisstudie is nog beperkt in onze tweede klas. We leren al schema's maken en bereiden ons flink voor op het leren leren.

In contract- en hoekenwerk krijgen onze leerlingen de kans om zelfstandig te leren werken. Samenwerken met een groepsleider, secretaris en materiaalmeester komt ook frequent aan bod.

Kortom, het tweede leerjaar is een fijn en boeiend jaar met veel afwisseling!

Juf Ilse Biron
ilse.biron@gbsmalle.be 

Juf Inge Moonen
inge.moonen@gbsmalle.be