Verloop van een schooldag

De lessen beginnen op dinsdag 1 september 2020. Ontdek hier de schooluren voor de kleuter- en
lagere school.