Vierde leerjaar

Het vierde leerjaar in De Horizon is niet alleen een uitdagend leerjaar op leergebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. In onze mooie, ruime klas hebben we veel plaats om de lessen zo uitdagend en gevarieerd mogelijk te maken. Hoekenwerk, contractwerk, leeshoekjes met kwartierlezen, computerhoek, technologiehoek, creahoek, snoezelhoek, een gezellig “babbelsalonnetje” … het is allemaal aanwezig in ons eigen gezellig en ruim klasje.

Naast het uitgebreid leeraanbod waar veel ruimte is voor differentiatie naar boven en naar onder toe, maken we ruimte en tijd voor de wereld van blijdschap, verdriet, onmacht en alle andere gevoelens waar kinderen elke dag mee te maken krijgen.

Een kind is pas leerbaar als het zich goed voelt, op alle vlakken.

Dat is dan ook ons uitgangspunt daar gaan wij tot het uiterste voor…

Daar hoort 'zich goed voelen in onze klas en bij elkaar' ook zeker bij.

We doen dit aan de hand van leuke stripverhalen die klassituaties weergeven. Pesten, een nieuwe leerling in de klas, onzekerheid, rechten van een kind, vriendschap, enzovoort. Rond elk probleem wordt op een grondige, maar speelse manier gewerkt.

 We vinden het belangrijk dat ieder kind blij is met zichzelf en zich goed voelt in ons klasje! Iedereen is anders en daar houden we van! En zo hebben we elke dag meer plezier in klas vier.

Tot slot zijn wij enorm fier op onze klashond Billy. Dit is het 3de schooljaar dat Billy elke dag trouw mee naar de klas komt om te “werken”.

Billy troost waar woorden niet kunnen troosten. Billy is er, op leuke en moeilijke momenten. In het snoezeltentje, op de schoot, op de speelplaats. Haar aanwezigheid brengt rust onder de kinderen.

 Billy hoort bij de klas, bij de kinderen, bij het leerkrachtenteam, bij onze school…

Juf Fabienne Gerinckx
fabienne.gerinckx@gbsmalle.be