Vierde leerjaar

Het vierde leerjaar in De Horizon is niet alleen een uitdagend leerjaar op leergebied, maar ook op sociaal-emotioneel gebied. In onze mooie, ruime klas hebben we veel plaats om de lessen zo uitdagend en gevarieerd mogelijk te maken. Hoekenwerk, contractwerk, leesrondes, computerhoek, technologiehoek, creahoek, … het is allemaal mogelijk in ons eigen klasje. Zo werken we jaarlijks ook enkele W.O thema’s in praktijk uit:

  • Thema Welkom: we leren mensen te nemen zoals ze zijn en accepteren de verschillen. Daarom gaan we elk jaar op bezoek bij een crèche, bejaardentehuis, dierenopvang, enzovoort. De leerlingen werken deze uitstap zelf uit en zetten deze mensen extra in de bloemetjes.
  • Thema Krant: we maken zelf een klaskrant met nieuwtjes vanuit de klas, interviews, sportverslagen, leuke weetjes en spelletjes. Zo leren we niet alleen werken met een computer, maar ook werken met elkaar.
  • Thema Gemeenten en Provincies: we krijgen een uitgebreide rondleiding in ons gemeentehuis om de werking van de gemeente beter te begrijpen en in te zien wat daar allemaal bij komt kijken.

En zo komt er bij elk thema wel een leuke, leerrijke opdracht aan te pas.

Naast het leerstofpakket proberen we de vierdeklassers ook wegwijs te maken in de wereld van blijdschap, verdriet, onmacht en alle andere gevoelens waar kinderen elke dag mee te maken krijgen.

Daar hoort 'zich goed voelen in onze klas en bij elkaar' ook zeker bij. We doen dit aan de hand van leuke stripverhalen die klassituaties weergeven. Pesten, een nieuwe leerling in de klas, onzekerheid, rechten van een kind, vriendschap, enzovoort. Rond elk probleem wordt op een grondige, maar speelse manier gewerkt. We vinden het belangrijk dat ieder kind blij is met zichzelf en zich goed voelt in ons klasje! Iedereen is anders en daar houden we van! En zo hebben we elke dag meer plezier in klas vier.

Juf Fabienne Gerinckx
fabienne.gerinckx@gbsmalle.be