Vijfde leerjaar

Wie vijfde leerjaar zegt, zegt ook Frans! Reacties van de kinderen? Wauw – joepie - leuk.

We openen in klas vijf de poort van de wereld en verruimen onze horizon. De Franse taal doet haar intrede en neemt ons mee naar een nieuwe leefwereld. De verwachtingen zijn vaak hoog gespannen. Een bijzonder dankbaar gegeven als leerkracht om aan zo’n open geesten te mogen lesgeven. Hoe leuk en spannend Frans ook kan zijn, het is niet altijd even simpel om de grammaire en vocabulaire onder de knie te krijgen. We herhalen daarom ook vaak de leerstof en hebben oog voor de geschreven en de gesproken taal.

Natuurlijk zijn er nog andere zaken belangrijk in het vijfde, zoals: leren plannen, zelfstandig leren werken, een eigen mening durven vormen,… .

Kortom de vijfde klas is zonder twijfel een boeiend jaar waarin de kinderen op alle vlakken kunnen ontwikkelen en groeien.

Juf Jolijn Vandersmissen
jolijn.vandersmissen@gbsmalle.be