Visie

In De Horizon willen we:

 • kinderen zich thuis laten voelen bij de leerkrachten.
 • een kindvriendelijke kleinschalige school zijn.
 • de leerling steunen bij het verwerven van een eigen studiemethode.
 • de in het leerplan voorgeschreven eindtermen verwezenlijken.
 • de attitudinale eindtermen nastreven.
 • de ontwikkelingsdoelen nastreven.
 • een positieve schoolstructuur nastreven. 
 • leerprogramma’s voortdurend actualiseren en evalueren.
 • respect hebben voor de natuur.
 • een sportactieve school zijn.
 • nieuwe technologieën functioneel gebruiken.
 • ernaar streven een doeltreffende school te zijn waarbij deze waarden belangrijk zijn: betrokkenheid en consequent gedrag van leerkrachten, intellectueel uitdagend onderwijs, maximale communicatie tussen leerkracht en leerling, positief schoolklimaat, gestructureerde aanpak en ouderbetrokkenheid.
 • een school zonder drempels zijn, waar de overgang van de ene klas naar de andere zonder problemen verloopt.
 • een school zijn waar de overgang naar het voortgezet onderwijs op een doordachte wijze wordt opgevangen zodanig dat de leerlingen in contact komen met nieuwe en gevarieerde werkvormen om een betere integratie mogelijk te maken.
 • een school zijn waar we voortdurend zoeken naar nieuwe, nog meer aangepaste methodes om kinderen met leermoeilijkheden te begeleiden.
 • het sociaal bewustzijn en sociale vaardigheden bevorderen.
 • het verlangen ontwikkelen om zelf aan expressievormen deel te nemen.
 • een school zijn waar aandacht wordt besteed aan het welbevinden en de betrokkenheid van de kinderen.