Zesde leerjaar

Vernieuwend lesgeven in klas 6.

“Een optimaal ontwikkelingsproces voor elk kind…bouwen aan een positief leerklimaat…goed leren leren, ook als het moeilijk gaat…goesting om te blijven leren…”

Hier proberen we elke dag opnieuw aan te werken. Daarom trachten we ons onderwijs nog beter te organiseren voor onze leerlingen. In onze klas is het belangrijk om gedifferentieerd les te geven. Om elk kind op maat zijn eigen traject te laten uitvoeren. Hieronder volgt een overzicht van de werkwijze binnen de klas van het 6de leerjaar.

Werkwijze:

 • Leerlingen krijgen ’s morgens hun dagplanning.
 • Juf overloopt dit met hen. (10 min)
 • Sommige items krijgen wat meer uitleg.
 • Aanduiding van dringende opdrachten.
 • Korte uitleg/instructie van juf voor bepaalde vakonderdelen.
 • Wiskunde: soms kan een zorgjuf extra uitleg geven aan een groepje leerlingen
 • De rode vakken dienen eerst te gebeuren. Er is steeds een mogelijkheid om tips of extra info te verzamelen of vragen te stellen aan de leerkracht.
 • Ook is er steeds een correctiesleutel en een constante bijsturing door feedback van de juf.
 • Op het einde van de dag volgt er nog een evaluatie + feedback van de juf (zie dagplanning)
 • Er wordt in de klas op verschillende niveaus gewerkt: eigen traject met aanpassingen van de leerstof/hoeveelheid van oefeningen kan verschillen/werken op eigen tempo/eigen planning maken/verdieping of remediëring van de leerstof/…
 • Huiswerktijd zou maximaal 3uur per week mogen duren.

Op deze manier zouden onze kinderen sterker voorbereid worden op het secundair. Het is dan ook de bedoeling dat leerlingen gemotiveerder aan hun taken werken en dat er ook wat meer ruimte komt voor andere projecten.
Projecten in ons 6de leerjaar: Drugspreventieproject, fietsexamen, avonturenklassen in de Ardennen, Valentijnsweek , voorbereiding secundair, eindwerken, muzische projecten,…

Juf Sija Geys
Sija.Geys@gbsmalle.be