Zorg

Onze school heeft drie zorgleerkrachten:

 • Tinne Aerts, zorgco√∂rdinator
 • Chris Donckers, zorgleerkracht K3, Vliegerklas.
 • Ann Verboven, zorgleerkracht K1, K2.

Zij coördineren alle zorgen die onze kinderen nodig hebben. Leerkrachten worden ondersteund, er worden contacten gelegd met ouders, het CLB en het ondersteuningsnetwerk. In samenspraak met de leerkrachten worden kinderen klasintern of klasextern begeleid, in groep of individueel.

Zorginitiatieven Kleuterschool

 • Kleutervolgsysteem: elke kleuter wordt gevolgd in zijn of haar ontwikkeling. Zowel de competenties als socio-emotionele aspecten worden gescreend.
 • Klasdoorbrekende initiatieven
 • Hoeken- en contractwerk
 • Oefenen van sociale vaardigheden
 • Aandacht voor en versterken van executieve functies
 • Zorgklas
 • Remediëren: gesignaleerde problemen proberen weg te werken
 • Differentiëren: opdrachten geven op maat van het kind
 • Vliegerklas: werking voor cognitief sterk functionerende leerlingen in de Kleuterschool
 • Begeleiding van anderstalige nieuwkomers
 • Veelvuldige integratiemomenten tussen de derde kleuterklas en het eerste leerjaar

Zorginitiatieven Lagere school

 • Leerlingvolgsysteem: de vorderingen van elk kind worden opgevolgd. Zowel de competenties als socio-emotionele aspecten worden gescreend.
 • Bijhouden van een logboek: remediëren voor zwakkere kinderen en uitbreiding voor sterkere kinderen
 • Hoeken- en contractwerk, CLIM-werking
 • Niveaulezen en leesrondes
 • Oefenen van sociale vaardigheden
 • Aandacht voor en versterken van executieve functies
 • Extra zorgmomenten per klas
 • Remediëren: gesignaleerde problemen proberen weg te werken
 • Differentiëren: opdrachten geven op maat van het kind
 • Vliegerklas: werking voor cognitief sterk functionerende leerlingen in de Lagere school
 • Begeleiding van anderstalige nieuwkomers
 • Voorbereiding overstap zesde leerjaar naar secundair onderwijs