Islam

Vanuit eenzelfde geloofsovertuiging als jou en je kind(eren), ga ik als meester en als mens samen met jouw kind op weg om deze te ervaren, te leren begrijpen, te duiden.

Meester Samir Oualhaji