Geloofsovertuiging

In de lagere school mag elke leerling vrij zijn of haar geloofsovertuiging volgen. Deze keuze kan elk schooljaar wijzigen. Bezorg het keuzeformulier aan de directie uiterlijk op 30 juni. De nieuwe keuze start bij het begin van het nieuwe schooljaar en geldt voor het ganse schooljaar.