Protestantse godsdienst

Vanuit eenzelfde geloofsovertuiging als jou en je kind(eren), ga ik als juf en als mens samen met jouw kind op weg om deze te ervaren, te leren begrijpen, te duiden.

Juf Chris Van Looveren