Zedenleer

Vanuit eenzelfde geloofsovertuiging als jou en je kind(eren), ga ik als juf en als mens samen met jouw kind op weg om deze te ervaren, te leren begrijpen, te duiden.

Juf Sofie De Schoenmaeker
sofie.deschoenmaeker@gbsmalle.be